Erfarna entreprenörer och investerare säger; Ingen affärsidé är helt unik. Det är också vår erfarenhet. Hur smart man än är, och hur unik min idé än är så är det mycket stor risk att någonstans på jordklotet sitter det någon annan individ och har samma tanke. Mot den bakgrunden är det oerhört viktigt att finna en strategi för hur just jag skall lyckas med min affärsidé. Våra erfarenheter är att försöka skydda sig genom upphovsrätt eller andra juridiska arrangemang är näst intill omöjligt. det finns egentligen bara en framgångsrik strategi och det är; fört ut på marknaden – Time-To-Market. Den som lyckas först få sin affärsidé och koncept etablerad är den som i stort sett alltid lyckas. det kommer alltid ”kopior” eller att någon annan haft samma idé, men först etablerad har så många fördelar. För att lyckas med denna strategi krävs naturligtvis snabbhet, men också resurser. Därför är tillförsel av kapital i kombination av tillförsel av kunskap och hjälp mycket viktigt.

Kommunikation är också en avgörande framgångsfaktor. Att nå ut till marknaden och synas i hela det enorma utbudet avgörande. En startup har av naturliga skäl inte lika mycket resurser som ett moget företag. Därför måsta man arbeta smartare och använda kommunikation som inte kostar så mycket pengar. Sociala Medier är en utmärkt kanal som man absolut bör använda. Det är relativt billigt. snabbt och har en mycket stor publik. När man använder sociala medier bör man berätta sin historia och dela med sig av kunskap och intressant information. Rena annonser och reklaminlägg är inte effektivt. Personerna bakom företaget måste också synas då de flesta kunder är intresserade av vem som står bakom företaget, och att det finns en historia och personlighet i företaget. Som alltid i kommunikation är uthållighet och upprepning nödvändig.