Vi har under många år haft mycket kontakt med finansbranschen och investerare som engagerat sig i sk. startups. Utifrån dessa observationer och erfarenheter har vi utvecklat vårt koncept Prio Startup. Det som har förvånat oss är den relativt dåliga utdelning som investerare får i sina engagemang – endast en av tio investeringar ger en sk. return on investment, ROI. Man skulle då kunna tro att man gjort en dålig utvärdering och beslutsunderlag för sitt engagemang, men det visar sig att endast ett litet antal av alla bolag man investerat i hade från början en dålig affärsidé. Alltså måste det dåliga utfallet bero på att man helt enkelt inte tar hand om sin investering på ett effektivt och bra sätt. Ur denna observation har vi utvecklat vårt koncept Prio Startup.

Ett nytt företag befinner sig nästa hela tiden i en läroprocess där man gör misstag och får rätta till dem. Detta är en naturlig process i alla företag. det som åstadkommer problem för ett nytt företag är att man likt ett litet barn är mycket mer sårbar för när något fel uppstår. saker som för ett moget och etablerat företag bara är ett mindre problem, kan för ett nystartat företag bli fatalt. Därför är det mycket viktigt att man sk riskreducerar och tar sig an alla problem, stora som små, som startup-företaget kan träffa på. Det är inte lönt att man klarar 49 av 50 hinder om man snubblar på det 50:de – man når inte i mål ändå. Vi har förundrats över varför investerare har accepterat så dålig utdelning, och vår analys är att man trots allt fått en rimlig avkastning då vinsten på den 10:de investeringen täcker förlusterna på de andra 9. Vi tycker dock att det är oerhört synd att det är 9 affärsidéer som inte lyckas och kommer ut på marknaden och blir framgångsrika företag som ger många nya arbetstillfällen.