HJÄLPER FÖRETAG ATT NÅ NYA HÖJDER

Inom vårt företag har vi mer än 100 års samlad erfarenhet av affärsutveckling. Vi vidareutvecklar affärskoncepten för både nystartade och etablerade företag med hjälp av vår kunskap och arbetsmetoder, vårt stora nätverk av kompetenta samarbetspartners och leverantörer.

OM PRIO STARTUP

Prio Startup består Lars Olofsson och Nina Jansdotter som alla har en bred erfarenhet av entreprenörskap, personalutveckling samt att utveckla och driva företag.

PRIO STARTUP KONCEPTET
PRIO står för Professional Result with Innovative Organisation. Vårt koncept kombinerar kapitaltillförsel med en mycket väl genomtänkt organisationsstrukturering samt arbetsmetodik utarbetad inom bilindustrin. Att vara en entreprenör och företagsledare innebär att man utför ett hantverk- och en hantverkare behöver bra verktyg och ett organiserat sätt att arbeta på för att nå lönsamhet och utveckling.

Vi tar det företag vi investerar i på en spännande framgångsresa genom att vi både investerar och hjälper vår startup i processutvecklingen, från nyetablerad till mogen organisation under en 12-18 månaders lång period. Vi kompetensutvecklar organisationen samt behovs anpassar effektiviseringsverktygen, så att verksamheten kan konceptueras och skalas upp nationellt och internationellt med en ännu större investerare eller alternativt att företagsgrundarna köper ut vår aktieandel som ligger på mellan 20-30%.

Prio Startup processen innehåller en omfattande utbildning med försäljning, LEAN-Development för tjänste- och produktutveckling, managementverktyg samt coachning av företagsgrundarna. Vi skall, i varje företag vi engagerar oss i, utveckla den enskilda branschens mest professionella företag, som kommer att ha ett värde många gånger större än när vi startade vårt engagemang. Vi tar betalt för vårt arbete från det värde vi har adderat till företaget, när vår gemensamma process är klar.

Vår process tar en Startup från start till uppsatt mål på 12-18 månader.
PRIO Startup

Blogginlägg nummer 3

Blogginlägg nummer 3

Vi har nu startat att prospektera intressanta affärsidéer som vi skall investera i. Vi gör först en snabbanalys så att våra grundkrav på möjlighet att skala upp affärsidén samt kunna genomföra vår Prio Startup-process inom som längst 18 månader uppfylls. Därefter tar...

Blogginlägg nummer 2

Blogginlägg nummer 2

Vi har under många år haft mycket kontakt med finansbranschen och investerare som engagerat sig i sk. startups. Utifrån dessa observationer och erfarenheter har vi utvecklat vårt koncept Prio Startup. Det som har förvånat oss är den relativt dåliga utdelning som...

Blogginlägg nummer 1

Blogginlägg nummer 1

Erfarna entreprenörer och investerare säger; Ingen affärsidé är helt unik. Det är också vår erfarenhet. Hur smart man än är, och hur unik min idé än är så är det mycket stor risk att någonstans på jordklotet sitter det någon annan individ och har samma tanke. Mot den...

Pitcha din idé

Vi vänder oss till företagsgrundare som vill göra ”bra business” tillsammans med oss. Bransch eller affärsidé är av mindre vikt. Däremot måste det gå att konceptuera och skala upp.

Förutsättningen är att vi kan lämna företaget, för dess vidare utveckling nationellt eller internationellt, inom en tidsperiod på 12-18 månader och vi beräknar att kapitalbehovet ligger på i genomsnitt c:a en miljon kronor, dock inte lägre än trehundra tusen.

Vår snabba och välorganiserade selektering sker i fyra steg:
* Snabbanalys att grundkraven uppfylls

* Bedömning av affärsidé

* Due diligence

* Investeringsbeslut

Hela processen kan göras på en till tre veckor, beroende på hur väl förberedda företagsgrundarna är. När vårt investeringsbeslut är taget, så påbörjas Prio Startup-processen redan dagen efter. Momentum och snabbhet är hörnpelare i vårt koncept. Vår filosofi är: Time-To-Market.

Pitcha din idé

Vi återkommer med ett svar inom en vecka om vi vill gå vidare i diskussion med er, och en fortsatt bedömning av er affärsidé.

 

NINA JANSDOTTER
Contact person PRIO Startup
nina.jansdotter@priostartup.com

LARS OLOFSSON
Contact person PRIO Startup
lars.olofsson@priostartup.com

OUR PARTNERS