Vi har nu startat att prospektera intressanta affärsidéer som vi skall investera i. Vi gör först en snabbanalys så att våra grundkrav på möjlighet att skala upp affärsidén samt kunna genomföra vår Prio Startup-process inom som längst 18 månader uppfylls. Därefter tar vi nästa steg som är en genomgång av affärsupplägget och de affärsmässiga förutsättningarna för att sedan göra en sk. Due diligence och till sist ett investeringsbeslut om båda parter är överens. Att prata och diskutera med entreprenörer är det roligaste vi vet, och vi ser mycket fram emot alla möten.

Nätverkande är en viktig del i vårt arbeta, och vara med på flera olika sorters nätverksträffar är en viktig del i vår strategi. När man deltar på dessa träffar är det mycket viktigt att mingla så mycket som möjligt och träffa så många som möjligt. Jag ser flera exempel på dessa träffar där deltagare känner sig blyga och inte passar på tillfället att prata med så många nya ”ansikten” som möjligt. Vad man får ut av dessa nätverksträffar beror helt på vad man själv gör träffen till.