НИЕ помагаме НА компаниите да достигнат повисоки нивоа

Нашата компанија поседува повеќе од 100 години искуство во развој на бизнисите. Преку нашите процесни методи и знаење, ние истовремено развиваме бизнис концепти како за старт-ап така и за зрели компании, искористувајќи ги и можностите од големата интернационална мрежа на соработници и добарувачи која ја поседуваме.

ЗА PRIO STARTUP

PRIO STARTUP се г-дин Ларс Олофсон и г-ѓа Нина Јансдотер, кои поседуваат огромно искуство како претприемачи, во спроведување организациски развој, дизајн и развој на бизнис концепти и во менаџирање на компании.

PRIO STARTUP КОНЦЕПТ

ПРИО значи Професионални Резултати со Иновативни Организации. Нашиот концепт преставува спој од обезбедување на финансии со уникатна организација и работни методи превземени од автомобилската индустрија. Да се биде успешен претприемач и менаџер на бизнис денес се бара да се биде занаетчија“ со прецизни и добри алатки, со ефикасна организација која ќе обезбеди добар профит, поврат на инвестицијата и развој на пазарот.

 

 

Заедно со компанијата за која се грижиме тргнуваме на возбудливо патување до успехот, вложувајќи средства и активно помагајќи во старт-ап компанијата преку Prio Startup процесот кој трае од 12 до 18 месеци. Во текот на процесот допринесуваме со едукација и тренинг, менаџмент алатки и дизајнирање на бизнис концептот во концепт со интенационални димензии и раст. По завршување на Prio Startup процесот правиме ИЗЛЕЗ кон новиот инвеститор кој може да претставува еден од големите venture capital компании, или пак основачите на компанијата може да го превземат/откупат назад нашиот удел во капиталот во висина од 20-30 проценти со што ние остваруваме приход за нашите услуги.

Prio Startup процесот поседува неколку едукациски активности поврзани соЧ Продажба, LEAN-развој за R&D, како се користат менаџерските алатки за coaching на основачите во секојдневните активности.  Во секоја прилика ние одлучуваме да инвестираме и активно се вклучуваме во старт-апот кој ќе го развиваме според начелото за развој на најпрофесионалната уникатна бизнис компанија, при што вредноста на компанијата мора да достигне далеку повисока вредност од вредноста при која што го отпочнуваме проектот. Нашите приходи ги остваруваме преку поделба на додадената вредност која заедно ја остваруваме. Ние работиме по истите принципи како и основачите на самата компанија.

Нашиот процес овозможува постигнување реализација на било која бизнис идеа ЗА 12 ДО 18 месеци.
PRIO Startup

Филозофија бр. 3

Филозофија бр. 3

Сега почнавме да истражуваме интересни бизнис идеи во кои ќе инвестираме. Потоа го превземаме следниот чекор, кој претставува преглед на деловната структура и условите за бизнис, за да се направи таканаречена "Due Diligence" и конечно инвестициона одлука ако двете...

Филозофија бр. 2

Филозофија бр. 2

Долги години имавме многу контакти со финансиската индустрија и инвеститорите кои беа вклучени во таканаречените стартапи. Од постигнатите искуства и забелешки, го развивме нашиот концепт Prio Startup. Она што нè изненади е релативно лошата дивиденда што инвеститорите...

Филозофија бр. 1

Филозофија бр. 1

Искусните претприемачи и инвеститори велат: "Нема бизнис идеја која е сосема уникатна". Тоа е исто така и нашето искуство. Не е важно колку си паметен, и колку е мојата идеја уникатна, постои голем ризик дека некаде во светот постои уште еден поединец што размислува и...

Pitch our idea

Ние бараме основаши на старт-апи кои се подготвени да реализираат „добар бизнис“ заедно со нас. Нашиот процес нема ограничивања за деловната област во која сте или пак бизнис концептот. Ние сме подготвени да прифатиме бизнис концепти кои можат да бидат интенационализирани и развиени, и истовремено да имаме можност да спроведеме ИЗЛЕЗ за не повеќе од 18 месеци, притоа спроведувајќи го нашиот Prio Startup процес.

Во просек ние овозможуваме финансирање од 100.00 САД долари, и не сме заинтересирани за старт-апи ко имаат потреба од помалку од 30.000 САД долари.

Нашиот брз и многу добро организиран процес на селекција ги содржи следните 4 чекори:
* Брз преглед за постоење на нашите основни критериуми.

* Оценка на бизнис концептот

* Вреднување на проектот/компанијата (Due diligence)

* Одлука за инвестирање

Целиот процес може да биде спроведен од една до три недели во зависност од тоа колку добро се подготвени основачите на старт-апот. Кога ќе ја донесеме одлуката за ивестирање, Prio Startup процесот започнува веднаш следниот ден. Да се има постојан моментум во активностите е основен каментемелник на нашиот процес. Нашата основна филозофија е Time-To-Market.

Pitch your idea

По пополнување на прашалникот, во рок од една недела ќе добиете одговор од нас дали ќе продолжиме кон следниот чекор а тоа е: Оценка на бизнис концептот.

 

NINA JANSDOTTER
Contact person PRIO Startup
nina.jansdotter@priostartup.com

LARS OLOFSSON
Contact person PRIO Startup
lars.olofsson@priostartup.com

OUR PARTNERS