Долги години имавме многу контакти со финансиската индустрија и инвеститорите кои беа вклучени во таканаречените стартапи. Од постигнатите искуства и забелешки, го развивме нашиот концепт Prio Startup. Она што нè изненади е релативно лошата дивиденда што инвеститорите ја добиваат во нивната посветеност – само една од десетте инвестиции дава т.н. Return on Investment (ROI). Некој тогаш би помислил дека е направена лоша оценка и лоши донесени одлуки во нивниот ангажман, но произлегува дека само мал дел од сите компании во кои сте инвестирале имале лоша деловна идеја од самиот почеток. Таквиот слаб резултат мора да се должи на фактот дека едноставно намало доволно грижа за својата инвестиција на ефикасен и добар начин. Од оваа опсервација го развивме нашиот концепт Prio Startup.

Новата компанија е секогаш во процес на учење каде што правиш грешки и ги коригираш. Ова е природен процес во сите компании. Она што предизвикува проблеми за новата компанија е тоа што, како мало дете, многу е поголем ефектот кога нешто не успее. Работите што за една зрела и основана компанија се само мал проблем, може да бидат фатални за новоотворената компанија. Затоа е многу важно да се истакне дека таканареченото намалување на ризикот може да се грижи за сите проблеми, големи и мали, кои ќе се сретнат со компанијата додека истата е во пораст. Не вреди да се поминат 49 од 50 пречки ако се сопнуваш на 50-тата – сепак не ги достигнувате вашите цели. Бевме изненадени од тоа зошто инвеститорите ја прифатиле таквата лоша дивиденда, а нашата анализа е дека на крајот на краиштата добиен е разумен поврат, бидејќи профитот на десеттата инвестиција ги покрива загубите од другите инвестиции. Сепак сметаме дека е исклучително лошо што девет деловни идеи кои не успеваат да влезат на пазарот не можат да станат успешни компании кои обезбедуваат многу нови работни места.