Искусните претприемачи и инвеститори велат: “Нема бизнис идеја која е сосема уникатна”. Тоа е исто така и нашето искуство. Не е важно колку си паметен, и колку е мојата идеја уникатна, постои голем ризик дека некаде во светот постои уште еден поединец што размислува и ја има истата мисла. Наспроти ова, исклучително е важно да се најде стратегија за тоа како ќе успеам со мојот бизнис концепт. Нашето искуство е дека речиси е невозможно да се заштитиш себеси преку авторски права или други правни аранжмани. Постои навистина само една успешна стратегија, а тоа е: “Реализирај ја идеата што е можно побрзо” – Time-To-Market. Оној кој ќе успее прв да го воспостави својот бизнис концепт е оној кој речиси секогаш успева. Секогаш ќе постојат “копии” или изговори дека некој друг ја има истата идеја, но првиот воспоставен бизнис има многу предности. Се разбира, за да успееме со оваа стратегија, потребна е брзина, но исто така и ресурси. Затоа, понудата на капитал во комбинација со снабдувањето со знаење и помош е многу важна.

Комуникацијата е исто така клучен фактор за успех. Постигнувањето на пазарот и гледањето низ огромната понуда е од клучно значење. Почетокот, од природни причини, компанијата нема толку ресурси како зрела компанија. Затоа, треба да работиме попаметно и да користите комуникација што не чини толку пари. Социјалните медиуми се одличен канал кој дефинитивно треба да се користи. Релативно е евтино. брзо и има многу голема публика. Кога користите социјални медиуми, треба да ја раскажете својата приказна и да споделите знаење и интересни информации. Чисти реклами и промотивни материјали не се ефикасни. Луѓето зад компанијата е важен фактор, мора на клиентите да им покажете кој стои зад компанијата, и дека постои историја и личност зад истата. Како и секогаш, комуникација, упорност и повторување се неопходни за резултат.