Сега почнавме да истражуваме интересни бизнис идеи во кои ќе инвестираме. Потоа го превземаме следниот чекор, кој претставува преглед на деловната структура и условите за бизнис, за да се направи таканаречена “Due Diligence” и конечно инвестициона одлука ако двете страни се согласат. Разговорот и разговорот со претприемачите е нешто што најбаво го умееме и со нетрпение ги очекуваме сите состаноци.

Вмрежувањето е важен дел од нашата работа, а учеството во неколку различни видови на состаноци за вмрежување е важен дел од нашата стратегија. Кога ќе присуствувате на овие состаноци, многу е важно да се поврзувате колку што е можно и да се сретнете со што е можно повеќе луѓе. Гледаме неколку примери на овие состаноци каде што учесниците се чувствуваат срамежливи и не се вклопуваат во можноста да разговараат со колку што е можно повеќе нови “лица”. Она што го добиете од овие мрежни состаноци целосно зависи од самите Вас.